ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Dermatoskopia

Dermatoskopia, czyli badanie dermatoskopowe, jest nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym polegającym na oglądaniu skóry przez specjalny sprzęt określany mianem dermatoskopu.

Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju szkło powiększające, jednak różni się kształtem. Wbudowane jest to niego oświetlenie, które pozwala na bardziej szczegółowe uwidocznienie zmiany. Powiększenie dermatoskopu jest około 10-krotne.

Dermatoskopia jest metodą diagnostyczną pozwalającą na różnicowanie zmian łagodnych od zmian niebezpiecznych. Badanie może być wykorzystywane w diagnostyce różnicującej zmiany naczyniowe, ziarniniakowe czy inne mogące wstępnie nasuwać podejrzenie czerniaka.